Na kontaktoni

Adresa

Rruga: "Lidhja e Prizrenit" nr.56 Prishtinë - Kosovë, 10000

Telefoni

+377 (0) 44 772 001

Email

info@riinvest.net