Na kontaktoni

Adresa

Rr. Ismajl Qemali, pn 50000 Gjakovë Republika e Kosovës

Telefoni

038 200 20 831

Email

rektorati@uni-gjk.org